Loading...

Tôi chỉ mong mình thực tế hơn một chút để bớt rơi vào mộng mị.
Để chẳng còn nhận ra cái đẹp trong cả nỗi bi ai…
_Nga Nguyễn_

Tôi chỉ mong mình thực tế hơn một chút để bớt rơi vào mộng mị.

Để chẳng còn nhận ra cái đẹp trong cả nỗi bi ai…

_Nga Nguyễn_

  1. misakichann reblogged this from aiaitangtu
  2. ozhyhi reblogged this from keoobonqq
  3. hatasilly reblogged this from aiaitangtu
  4. keoobonqq reblogged this from aiaitangtu
  5. aiaitangtu reblogged this from sickenoughtodie
  6. truclinh1303 reblogged this from sickenoughtodie
  7. sutuhobao reblogged this from sickenoughtodie
  8. sickenoughtodie reblogged this from figmeout
  9. figmeout reblogged this from nganguyen93
  10. nganguyen93 posted this